Χρήστος Γαλανός  Μεγάλα Σαλόνια  Enfant Gate
7 Σεπτέμβριος

Χρήστος Γαλανός Μεγάλα Σαλόνια Enfant Gate

Ο Χρήστος Γαλανός  με ιδιέταιρη χαρά μας παρουσιάζη την επανακυκλοφορία
του τραγουδιού του με τίτλο ”Μεγάλα Σαλόνια ”Enfant Gate

Δημοσίευση στα Social Media